Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Uppföljning av workshopserie i arbetet kring UVAS

Under året har Samordningsförbundet tillsammans med MUCF arrangerat en serie lokala fördjupande workshops om unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Syftet har varit att öka kunskapen och stärka samverkan kring UVAS.

Workshopserien har gett oss mycket inspiration och kunskap, nya erfarenheter och kontakter. Vi har bland annat fått ta del av en nulägesbild, framgångsfaktorer och hur vi involverar unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje.

Workshopserien har resulterat i flera förslag på aktiviteter för att stärka samverkan, bland annat gemensamma dialogforum, överenskommelse om samverkan, samverkansdag på tema unga och en karta över samverkan kring UVAS i Södertälje.

Samordningsförbundet har åtagit sig att försöka skapa en karta över samverkan samt att anordna en samverkansdag med tema unga under våren 2024. Om du är intresserad att vara med i detta arbete mejla gärna vår utvecklingsledare Ingrid Sörman, ingrid.sorman@sfris.se.

Ta del av bildspelen och tidigare material från workshopserien om UVAS (länk). 


För att fortsätta stärka samverkan och stötta målgruppen unga vuxna kommer vi även den 11 december presentera arbetet med Agenda 2030 – ett projekt om framtidstro och hur vi arbetar främjande!

För mer information om 11 december och anmälan (länk).

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content