Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Bildspel MUCF workshop 3

Den 8 september höll MUCF tillsammans med Samordningsförbundet Södertälje den tredje träffen i workshopserien som syftar till att stärka samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje. 

Temat för förmiddagen var att skapa strukturer för långsiktig och hållbar strategisk samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Södertälje. Fokus låg på några få utvalda områden för strategisk samverkan utifrån tidigare workshopsmedskick där vi gemensamt hittar vägen framåt.

Nästa steg i ledet i att förbättra samverkan kring unga i Södertälje är att bland annat ta fram en samverkanskarta över Södertälje och planera för en årlig ungdomskonferens redan till våren för personer som arbetar med unga i Södertälje. Parallellt med detta behöver dialogen kring unga i Södertälje fortsatta för att gemensamt stärka samverkan för att stötta målgruppen.

Bildspel MUCF workshop 3

Material från workshop 2

Material från workshop 1

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content