Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Bildspel från MUCF workshop 12 maj

Den 7 mars bjöd Samordningsförbundet och MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) in chefer och personer med strategiska uppdrag kopplat till unga mellan 16-29 år till en första workshop för att öka kunskapen och samverkan kring unga i Södertälje. Den 12 maj genomfördes det andra tillfället av tre. Workshopserien handlar om att få kunskap om hur det ser ut för unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje, belysa vad som görs idag, titta på vilka utmaningar som finns och identifiera om vi kan göra något mer. Förutom att ge en nulägesbild och kunskapshöjning är målsättningen att komma överens om samverkan kring dessa unga.

Under förmiddagen den 12 maj diskuterades framgångsfaktorer och hur vi involverar unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje. Nedan hittar du bildspel och mallar från MUCF och Region Stockholm/Agenda 2030.

MUCF bildspel 

Chefer och organisation kommunernas aktivitetsansvar

Yrkesverksam kommunernas aktivitetsansvar

Unga i Värmland (från RISE Research)

Verktyg för bemötande

Skiss samtalsguide

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content