Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd till förbundschefen i beredning av förslag till styrelsen och i genomförandet av beslut.

I beredningsgruppens uppdrag ingår även att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppernas bästa. De förväntas även föra in lokal och nationell kunskap. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat.

Ordinarie ledamöter

Mötestider 2020

  • 17 januari
  • 6 mars
  • 24 april
  • 29 maj (Planeringsdag & Styrelsemöte)
  • 28 augusti 
  • 9 oktober
  • 13 november