Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd till förbundschefen i beredning av förslag till styrelsen och i genomförandet av beslut.

I beredningsgruppens uppdrag ingår även att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppernas bästa. De förväntas även föra in lokal och nationell kunskap. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat.

Beredningsgruppen består av:

Mötestider 2024

2 februari 09:00-12:00

8  mars 09:00-12:00

17 maj 09:00-12:00

29 maj (gemensam planeringsdag tillsammans med styrelsen)

13 september 09:00-12:00

23 oktober (gemensam planeringsdag tillsammans med styrelsen)

15 november 09:00-12:00

Print
Skip to content