Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Vi söker utvecklingsledare

Önskar du att arbeta med att förbättra samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering i Södertälje? Då är detta en tjänst för dig! Samordningsförbundets samverkansuppdrag innebär att du blir en del av ett förändrings- och utvecklingsarbete tillsammans med flera olika aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Idag finansierar Samordningsförbundet Södertälje ett antal insatser och leder flera utvecklingsarbeten samtidigt som fler […]

FINSAM och MIA Vidare i Almedalen

Onsdag den 6 juli är ”FINSAM i Almedalen”. MIA Vidare berättar om det fina arbete som har bedrivits sedan 2017. Bland annat bjuds det på ett intressant panelsamtal på temat: ”DE SOM BEHÖVER MEST FÅR MINST – När ska vi tänka om i arbetsmarknadspolitiken?” Vi diskuterar frågan om hur myndigheter genom samordningsförbund skulle kunna göra […]

Vi söker utvecklingsledare

Vår lagstiftning ger oss många möjligheter och våra medlemmar är stora organisationer vilket gör uppdraget spännande, utmanande, stort och otroligt roligt. Det ställer krav på flexibilitet, ödmjukhet och förmåga att se möjligheter. Som utvecklingsledare arbetar du nära förbundschefen med att bedriva samverkans- och samordningsarbete. Du utreder, initierar, leder och stödjer utveckling inom förbundet. Du stödjer […]

Deklaration för en stark demokrati

Vi fokuserar vårt arbete för att stärka demokratin och uppmärksammar demokratins 100-årsjubileum. Genom undertecknandet av deklarationen åtar vi oss att ytterligare förstärka arbetet med att synliggöra människors behov och öka tillgången till samordnade insatser oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, privatliv eller social bakgrund. Deklarationen […]

Vi söker utvecklingsledare inom tjänstedesign

Vi söker en utvecklingsledare som vill fortsätta bygga förmågan till användarinvolvering med hjälp av tjänstedesign hos våra medlemmar. Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, van att leda processer självständigt och är pedagogisk med god förmågan att entusiasmera och skapa engagemang samtidigt som du har förståelse för den offentliga sektorns ramverk och uppdrag. Du har erfarenhet […]

Anmäl intresse!

Ta chansen att ta er an en aktuell utmaning i er verksamhet i kombination med att ni lär er användardrivet arbete; Tjänstedesign! Vi på samordningsförbundet i Södertälje (tillsammans med Huddinge Botkyrka och Salem) undersöker nu intresset för ett kostnadsfritt utbildningsprogram med uppstart hösten 2021. En utbildning i användardrivet arbetssätt för smartare och träffsäkrare lösningar! Utvecklingsprogrammet […]

En vecka fri från våld, 23-27 november

”En vecka fri från våld” arrangeras i anslutning till den 25 november, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Veckan sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Under veckan arrangeras runt om i landet olika aktiviteter. Så även i Södertälje. Samordningsförbundet arrangerar tillsammans med bland annat Relationsvåldscenter (RVC), Södertäljejourerna, Polisen och […]

Arbetet med förbättrad upptäckt av våld fortsätter

Den 7/9 genomfördes konferensen Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Vi fick återigen en påminnelse om vikten av att ställa frågor om våld. Medverkande var: Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland http://www.hedersfortryck.se/,  TRIS https://www.tris.se/ och Jämställdhetsmyndigheten www.jamy.se . Mer information om regeringsuppdraget där Samordningsförbundet i Södertälje är en del […]

Slutrapport Samspråk

Mycket i Samspråk blev framgångsrikt och många deltagare gick vidare till arbete och studier (45 %) och ännu fler upplevde en förflyttning närmare arbete eller studier. Berättelser visar på en upplevelse hos deltagarna att de lärde sig mer svenska och vågade prata svenska, att de mådde bättre och kände sig gladare, att de bröt sin […]

Kunskapsdialog gällande Unga som varken arbetar eller studerar planeras om

Samordningsförbundet har under en tid försökt anordna en fysisk kunskapsdialog för att möjliggöra informations- och kunskapsutbyte mellan olika verksamheter som arbetar med gruppen unga (16 – 29 år) i Södertälje. Kunskapsdialogen kommer genomföras i flera steg där första steget är ett webbinarium med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) den 11 september (inbjudan) och nästa […]

Skip to content