Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Socialt företagande

Via Coompanion erbjuder Samordningsförbundet i Södertälje affärsrådgivning till personer som är intresserade av att starta, utveckla eller etablera sociala företag i Södertälje kommun.

Även kurser, utbildningar och nätverk erbjuds, i syfte att stödja och möjliggöra nystartade/etablerade sociala företag.

Med begreppet sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet, d.v.s. producerar och säljer varor och/eller tjänster med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete.

I det sociala företaget kan den som behöver stöd och den som behöver komma igång i lagom takt efter sjukdom få den arbetsmiljö som krävs för att kunna arbeta 100% av sin arbetsförmåga.

Målgrupp

Engagerade personer med idéer och kunskap om hur behov i samhället kan lösas med socialt företagande.

Mål

Att skapa förutsättningar för flera hållbara och växande sociala företag som arbetar både för att skapa vinst och för att skapa jobb för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Övrig information

Coompanions uppdrag är att arbeta för utveckling av sociala företag i Södertälje genom att stödja nya sociala företag, affärsutveckla befintliga social företag och underlätta andra sociala företag att etablera sig i kommunen samt understödja Södertälje kommuns utarbetning av en policy för socialt företagande.

Coompanion har även fått uppdraget av Södertälje kommun att informera och, vid behov, utbilda strategiska grupper, tjänstemän och politiker hos berörda myndigheter samt näringsliv om/i socialt företagande.

Anmälan av deltagare

Vid intresse och behov av stöd för start av socialt företag kan kontakt tas direkt med Eric Edung, se kontaktuppgifter.

Samverkanspartners

Drivs av Coompanion Stockholmsregionen. Finansieras av Samordningsförbundet Södertälje.

Mer om sociala företag

Print

Kontakt

Eric Edung

Företagsrådgivare och Affärsutvecklare

Besöksadress

Södertälje Science Park
Kvarnbergagatan 12
151 36 Södertälje

Skip to content